เด็กจะเป็นอนาคตของชาติได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต้องให้ความรู้ความเอาใจสั่งแก่เด็กตั้งแต่อยู่ที่บ้าน และส่งต่อมาให้ครูที่โรงเรียนได้สั่งสอนเพิ่มเติมความรู้ที่หาไม่ได้จากที่บ้าน สถาบันจึงมีส่วนสำคัญในการสั่งสอนในเรื่องที่ผู้ปกครองสอน