หน่วยงานและครูก็มีส่วนในการช่วยให้ความรู้ในส่งที่หาไม่ได้จากที่บ้านหรือที่อื่นนอกสถานที่เรียน ข่วยในเรื่องของวินัยและฝึกให้เด็ดได้เติบโตกลายเป็นเด็กที่ดีในอนาคต เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อไปในสังคม