โรงเรียนคาทอลิกมีข้อดีอย่างไร

โรงเรียนคาทอลิกเป็นโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่คนนิยมให้ความสนใจไปเรียนกันเยอะมาก โรงเรียนแบบนี้มีอะไรดี แล้วแตกต่างจากโรงเรียนพุทธอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นการเปรียบเทียบกันเราจะยกตัวอย่างข้อดีของคนที่เรียนโรงเรียนคาทอลิกในระดับต่างมาว่ากันว่ามีข้อดีอย่างไร ทำไมผู้ปกครองที่พอจะมีกำลังส่งถึงต้องการจะให้ลูกไปเรียนที่นี่กัน ภาษาอังกฤษ จุดเด่นแรกที่ทำให้ผู้ปกครองมีความสนใจอยากจะส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนคาทอลิกชื่อดังของประเทศไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนั่นก็คือ เรื่องภาษาอังกฤษ การไปเรียนโรงเรียนคาทอลิกเรื่องภาษารับประกันได้เลยว่าออกมาเป๊ะมาก อย่างน้อยก็ต้องได้ในระดับสื่อสารกับคนอื่นได้ ส่วนคนที่ชื่นชอบเรื่องนี้อยู่แล้วบอกได้เลยว่าไปได้ไกลเลย ซึ่งพอจบจากโรงเรียนคาทอลิกมา

Read More

โรงเรียนทางเลือกคืออะไรมาทำความเข้าใจกันเยอะ

โรงเรียนในปัจจุบันของการศึกษาไทย แบ่งได้หลายแบบด้วยกัน หากจะแบ่งแบบคร่าวเราสามารถแบ่งออกได้เป็นโรงเรียนแบบปกติ เป็นการศึกษาตามระบบโรงเรียนที่เราคุ้นเคยกันดี กับอีกหนึ่งกลุ่มเราเรียกว่าโรงเรียนทางเลือก ยิ่งในเด็กเล็กชั้นอนุบาล มีการพูดถึงโรงเรียนแบบนี้กันมากขึ้นโรงเรียนทางเลือกแบบนี้มันคืออะไร พ่อแม่ควรรู้อะไรบ้าง โรงเรียนทางเลือกคืออะไร สำหรับโรงเรียนทางเลือกนั้น หากจะอธิบายให้พ่อแม่อย่างเราเข้าใจได้แบบง่ายๆมันก็คือ โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแตกต่างจากระบบเดิมที่เราคุ้นชินกันมา โรงเรียนจะมีการสอนที่มีความยืดหยุ่นทั้งทางด้านแนวคิด ความเชื่อ วิธีการและเนื้อหาที่สอนลงไปในแต่ละวัน  ซึ่งจุดเด่นของการเรียนโรงเรียนทางเลือกนั้นไม่ได้หมายถึงการเรียนเพื่อเก่งที่สุด แต่เป็นการเรียนด้วยแนวคิดปรัชญาใหม่จากทั้งฝั่งตะวันตก

Read More

นักเรียนจีนไป U.S.A. น้อยลงเพราะอะไร ?

ย้อนไปในปี ค.ศ. 1982 ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชาวจีน เริ่มอพยพมาตั้งรกรากอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก ซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคที่อเมริกา เพิ่งเปิดประเทศเสรีอยู่หมาดๆ จึงทำให้มีชาวจีนจำนวนมากกว่า 375 คน เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อทำงานขุดเมืองทอง ใน California ปี 1849 จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ชาวจีนที่สร้างครอบครัวอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก็มีการพัฒนาเรื่อยมา ตั้งแต่ดึงดูดให้ชาวจีนคนอื่นๆ ได้เข้ามาตั้งรกรากในดินแดนแห่งนี้บ้าง ก่อตั้ง China Town มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่าง

Read More

นักเรียนไทยไปเรียนประเทศไหนมากที่สุด

ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่ยังมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อยู่ นั่นก็คือ การศึกษาเพราะการศึกษาที่ดีจะช่วยยกระดับปัญญา และยกระดับชีวิตสามารถเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศแดนไกล ซึ่งนอกจากจะได้ร่ำเรียนวิชาไม่มีในประเทศไทยแล้ว ยังได้ศึกษาถึงประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ศึกษาถึงเรื่องราวชีวิตรวมทั้งพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดได้ในโลกกว้าง

Read More

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาชีพครูแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

อาชีพแต่ละอาชีพนั้นแม้จะมีลักษณะเบื้องต้นที่คล้ายกัน แต่ก็จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ตามเป้าหมายของการทำงานของตัวเอง อย่างครู แม้จะมีหน้าที่หลักอย่างเดียวกันคือการสอน แต่หากแบ่งประเภทออกไปแล้ว ก็มีความแตกต่างแยกย่อยลงไปในมิติของตัวเอง ทีนี้อาชีพครูนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง

Read More