selectschool

เลือกโรงเรียนแบบไหนดีให้เหมาะกับลูก??

ปัจจุบันด้วยข่าวสารและข้อมูลต่างๆ นั้น ทำให้คุณพ่อและคุณแม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และอาจจะต้องกังวลถึงอนาคตของบุตร

Read More

รายได้ครูไทย VS ครูต่างต่างประเทศ มีรายได้กันประมาณเท่าไหร่

เปิดรายได้ เงินเดือนของครูประเทศไทย กับ ครูต่างประเทศ เงินเดือนครูที่ไทยสูงสุดปีละ 9 แสน ในขณะที่ลักแซมเบิร์กประเทศที่ครูมีรายได้สูงสุดถึงปีละ 7 หลัก

Read More

ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน ?

“การศึกษา” นับว่ามีความสำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ด้วย เพราะว่าไม่ว่าจะทำการพัฒนาส่วนใดต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนเสียก่อน ดังนั้นการพัฒนาคนสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ อย่างที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาด้านการศึกษา การให้การศึกษา ดังนั้นการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาคน โดยคำนึงถึงการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยี และสารสนเทศที่เจริญก้าวหน้านำโลกไปมาก การศึกษาก็ต้องพัฒนาให้ทันกับโลกด้วย สำหรับการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบัน หากดูจากสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมหลายๆ ฝ่ายกำลังเข้าใจไปในทางเดียวกันคือ การศึกษาไทยกำลังมีปัญหา จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสังคม ซึ่งมีการวิจัยออกมาหลายๆ ครั้งที่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการศึกษาในบ้านเรา ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ไทยเปรียบเสมือนสายพานความป่วยไข้ทางสังคมที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ ความอ่อนแอของทุก

Read More

ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์

จากปัญหาวิกฤติของเชื้อไวรัส Covid – 19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา ว่าเราจะตั้งรับกับปัญหานี้อย่างไร แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง กับความท้าทายของโลก (การศึกษา) ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของการระบาดครั้งใหญ่นี้ และส่งผลกระทบกับการศึกษาในระยะยาวอย่างไร ครู – นักเรียน ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ คณะอาจารย์จาก คณะครุศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์กลุ่มแรกๆที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้วิธีการสอนให้กับนักเรียนเป็นระบบออนไลน์ตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะออกประกาศปิดสถานศึกษา อาจารย์กล่าวว่า ไม่ใช่ทุกวิชาหรือทุกคณะจะสามารถมาเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดเพราะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการสอนสำคัญที่สุดคือห้องเรียนออนไลน์ยังทดแทน ห้องเรียนออฟไลน์ หรือห้องเรียนจริงๆ ไม่ได้ คือปฏิสัมพันธ์

Read More

แนะนำโรงเรียนนานาชาติในไทยที่เด็กๆควรไป

ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการทำตำราหนังสือเรียนที่มีตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล จนถึงสอบบรรจุเข้ารับราชการ ธุรกิจติวเตอร์สอนพิเศษ ถือว่าเฟื่องฟูโตเร็วไปไวมาก อีกหนึ่งธุรกิจที่มาแรงไม่แพ้ใครเหมือนกัน นั่นก็คือ โรงเรียนนานาชาติที่แต่ละประเทศก็เข้ามาตั้งสาขาในบ้านเราทั้งแบบโดยตรงหรือร่วมทุนกับกลุ่มทุนของไทย โรงเรียนนานาชาติแต่ละโรงที่เข้ามาเปิดในบ้านเรา ต่างก็มีคุณภาพสูงด้วยกันทั้งนั้น มีที่ไหนเปิดบ้างเราจะมาเล่าให้ฟัง โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรว์ ว่ากันที่โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรว์ก่อน โรงเรียนแห่งนี้จะใช้หลักสูตรการศึกษาตามประเทศต้นแบบอย่างอังกฤษและเวลส์ แบ่งตามช่วงวัยอย่าง The infant school ,The Pre-prep school  โดยแต่ละช่วงวัยก็จะเน้นแตกต่างกันไป อย่างช่วง infant จะเน้นการสอนขั้นพื้นฐานทั้งทางด้าน ภาษา คำนวณ และ

Read More
นักเต้น

อาชีพครูสอนดนตรีและขับร้อง พื้นฐานต้องเรียนอะไรมา

‘อาชีพครู’ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกอบอาชีพเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการศึกษาเรื่องของวิถีชีวิต จิตวิญญาณของดนตรีต่างๆ เพราะฉะนั้นครูดนตรีจึงจำเป็นต้องมาพร้อมคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว นอกเหนือจากจะมีความสามารถพิเศษ ทางด้านดนตรี และรักในการสอนแล้ว ยังต้องมีจิตวิญญาณผู้รักในเสียงดนตรีอย่างยิ่งยวดอีกด้วย คุณสมบัติของครูดนตรีระดับมืออาชีพ อันดับแรกสิ่งที่ครูดนตรีจะต้องมีก็คือ ทักษะความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี โดยจำต้องมาพร้อมความคิด รวมทั้งความสามารถ ในการจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เหล่าเด็กๆได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังต้องมาพร้อมความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง ตรงต่อเวลา อีกทั้งยังมาพร้อมความศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง การเรียนเอกดนตรี ต้องมีมากกว่าความต้องการ การที่คุณจะตัดสินใจในการเข้ามาเรียนเอกดนตรี จำเป็นต้องมีความทะยานอยากมากกว่านั้น อีกทั้งยังต้องมาพร้อมความกระหายรู้มากกว่าสิ่งอื่นใด เนื่องจากเมื่อคุณเข้ามาเรียนแล้ว คุณจะไม่ได้เรียนเพียงแค่การเล่นดนตรีในแบบที่คุณชอบเท่านั้น หากแต่คุณยังจำเป็นต้องเรียนวิชาอื่นๆด้วย เช่น ทฤษฎี , ประวัติความเป็นมาของดนตรี , การประพันธ์เพลง , วิชาหลักการของวงโยฯ , วิชาภาษาอังกฤษ , วิชาความจริงของชีวิต รวมทั้งอีกมากมายหลายวิชา รวมทั้งการฝึกซ้อมดนตรีซึ่งจะต้องทุ่มเทอย่างบ้าคลั่ง และจริงจัง ไม่ใช่เพื่อความสนุกอีกต่อไป เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถทุ่มเทให้แก่การฝึกซ้อมอย่างจริงจัง วันละหลายๆชั่วโมงได้แล้วล่ะก็ อาจเป็นการยากในเส้นทางเส้นนี้ หากแต่คุณคิดว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้ ก็พร้อมลุยได้เลย อยากเรียนดนตรีแบบสากล ต้องเรียนแบบครอบคลุมกันไปเลย ! อีกมุมหนึ่งอันมีความน่าสนใจในสาขาวิชาดนตรีสากล ก็คือ จัดเป็นสาขาอันมุ่งเน้น ทางด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีรวมทั้งการแสดงดนตรี นอกจากนี้คุณจะยังได้เรียนรู้ในเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีดนตรีต่างๆ…

Read More
สำหรับผู้มีใจรักในการ ‘เต้น’ นั้น ต้องผ่านการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

ส่องอาชีพครูสอนเต้นเรียนยากไหม ?

สำหรับผู้มีใจรักในการ ‘เต้น’ นั้น ต้องผ่านการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน และต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆตลอดเวลา สำหรับอาชีพ ‘ครูสอนเต้น’ ก็จัดเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจมาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับวันนี้ก่อนที่คุณจะกลายมาเป็นครู ลองมาดูเส้นทางการศึกษาของอาชีพนี้กันก่อนดีกว่า ! สาขาศิลปะการแสดง วิชาเอกการเต้น ซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าชื่อคณะในแต่ล่ะมหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะ หากแต่จะไม่แตกต่างจากชื่อข้างบนนี้ไปมากเท่าไหร่แน่นอน ซึ่งแน่นอนว่าวิชาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนที่เน้นในรูปแบบของการปฏิบัติ อันมีการผสมผสานกับวิชาทฤษฎีได้อย่างกลมกลืน ซึ่งวิชาปฏิบัติที่ต้องเจอและเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการนั่นก็คือ ‘การเต้น’ สำหรับคนที่ชอบเต้นต้องไม่พลาด ! ต้องขอบอกเลยว่าบางคนเข้ามาตอนแรกๆ ทักษะการเต้นก็ยังไม่เป๊ะอะไรมาก หากแต่ต่อมาก็จะเต้นแรงสะเทือนห้องไปเลย โดยผู้ที่ต้องการเป็นครูสอนเต้นสามารถ นำทักษะในการเต้นเหล่านี้นำไปใช้ในการทำงานได้อีกด้วย ยิ่งต้องการเป็นครูสอนเต้าสามารถนำประสบการณ์ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลย นอกจากนี้ในส่วนวิชาทฤษฎีแน่นอนว่าก็ต้องเรียน เพื่อให้มีความกระจ่างโดยแท้จริง เส้นทางอาชีพหลากหลายมากๆ สามารถทำได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง , นักร้อง , นักเต้น , ครู รวมทั้งนักออกแบบเพื่อการแสดง อีกทั้งยังสามารถเป็นผู้กำกับการแสดง , คนคัดเลือกนักแสดง รวมทั้งนักออกแบบเสื้อผ้าต่างๆมากมาย ตลอดจนตำแหน่งอื่นๆในวงการบันเทิง เรียกได้กว้างขวางมากๆ ชอบแบบไหนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย สาขาวิชาการเต้น อยากเข้ามาต้องมีใจรัก โดยการประกอบอาชีพครูสอนเต้นนั้น ไม่ใช่งานที่ง่ายเลย ซึ่งนอกเหนือไปจากความรู้แล้ว คุณยังมีใจรัก , อดทน รวมทั้งยังต้องมีความเต็มใจ…

Read More
ก่อนจะมาเป็นอาชีพครูพละต้องจบอะไรมา

ก่อนจะมาเป็นอาชีพครูพละต้องจบอะไรมา

‘ครู’ จัดเป็นอาชีพซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ โดยครูเป็นผู้ที่คนถ่ายทอดความรู้ ให้สู่นักเรียน -นักศึกษา เพราะฉะนั้นกว่าจะขึ้นชื่อว่า ‘ครู’ นั้นไม่ง่ายเลย สำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งสาขาวิชาชีพของครูที่น่าสนใจกัน ‘ครูพละ’ มาพร้อมกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ‘คณะพลศึกษา’ คือ หนึ่งในสายการเรียนที่ผลิตครูพลศึกษาคุณภาพคับแก้วมาเป็นเวลาอันอย่างยาวนาน ซึ่งสาขาวิชานี้เป็นสาขาซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม ทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิต ให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ รวมทั้งวิชาชีพทางการศึกษา ให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน วิทยาศาสตร์การกีฬา ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ? โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพร่างกาย รวมทั้งยกระดับจิตใจของนักกีฬา ให้เล่นกีฬาได้อย่างทรงพลังมากที่สุด ด้วยการประยุกต์ หลักทางวิทยาศาสตร์ , สรีรวิทยา , กายวิภาคศาสตร์ และจิตวิทยา รวมทั้งอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จบไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ? โค้ชฝึกสอนกีฬา สำหรับผู้มีความสามารถกีฬาอย่างอัดแน่นอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว และชอบสอนผู้คน ก็ไปเป็นโค้ชฝึกสอนได้ โดยได้เรียนทั้งศาสตร์ทางด้านกีฬานานาประเภท รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ ตลอดจนจิตวิทยา ทำให้กำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมกีฬา พร้อมจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย นักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามทีมกีฬาต่างๆ…

Read More
หลักการสอนคนที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักการสอนคนที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

‘การเป็นคนดี’ คือ การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุข มีความสันติ ไม่ทำให้ผู้อื่น หรือสังคมเดือดร้อน ประเทศชาติที่ดี จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการมีพลเมืองเป็นคนดี มีจิตสำนึกอำนาจแห่งเหตุผล หากแต่การจะสอนให้คนเป็นคนดี มีเหตุผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ วิธีการสอนคนให้เป็นเป็นคนดีมีเหตุผล ต้องสอนกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ลากยาวต่อเนื่องกันไปจนถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ทั้งในและนอกโรงเรียน สำหรับวิธีการสอนนั้นต้องแนบเนียน และสอนด้วยการทำตัวอย่างจริงให้ดู เพราะฉะนั้น ‘ผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ สั่งสอนให้เป็นคนดี’ ได้ดังนี้… หลักการสอนศิษย์ให้เป็นคนดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีดังนี้… ฝึกฝนให้เป็นคนดี ด้วยการขัดเกลาจิตวิญญาณ ให้รู้จักคิดพิจารณา จนมีปัญญาอยู่เหนือสัญชาติญาณดิบของสัตว์ป่า สอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง คือ ทำให้เกิดความเข้าใจว่ามนุษย์ ‘เป็นสัตว์สังคม’ ซึ่งในคนๆหนึ่งต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า การสำนึกบุญคุณคน ต้องสอนให้เขารู้ว่า ‘มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีบุญคุณต่อกันทั้งสิ้น ไม่ก็ทางใดก็ทางหนึ่ง’ อย่าหยิ่งจนไม่เห็นหัวผู้อื่น สอนศิลปวิทยาให้อย่างหมดเปลือก คือ การเรียน-การสอน , ให้มีความรู้ , พร้อมฝึกฝนการทำงานและสร้างอาชีพให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคต เพื่อให้ลูกศิษย์มีความสามารถ ในการทำงานเพื่อหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ให้มีความสุขความเจริญสืบไป ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างดี ซึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้ทักษะชีวิตนั่นเอง…

Read More
ครูไทย กับครูต่างประเทศ

หลักการสอนของของครูไทยต่างจากประเทศอื่นอย่างไร ?

เมื่อพูดถึงหลักการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย หนึ่งในประเด็นที่หลายคนๆ ต่างหยิบมาวิจารณ์ นั่นก็คือความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาไทย กับระบบการศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งมีการนำมาเปรียบเทียบกันหลายต่อ หลายครั้งแล้ว โดยหลักการสอนของของครูไทยกับครูต่างจากประเทศนั้นมี ความแตกต่างในเรื่องใดกันบ้าง มาดูกันเลย… วิธีการเรียนรู้ สำหรับในประเทศไทย มักเป็นการเรียนรู้แบบท่องจำ , ฟังคำบรรยาย แล้วก็นำความรู้ที่ได้จากการท่องจำไปสอบ แต่ถ้าเป็นการเรียนการสอนของครูในต่างประเทศ ความรู้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง หากแต่ส่วนสำคัญที่ครูในต่างประเทศให้ความสำคัญ ก็คือ การคิด-วิเคราะห์ ทั้งเหตุและผล ตลอดจนประยุกต์เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นให้ตกผลึก ทำให้การเรียนในต่างประเทศนั้น ทำให้เกิดวิธีคิดได้อย่างเป็นตรรกะมากกว่า การแต่งกาย สำหรับระบบการศึกษาในประเทศไทย จะเน้นการแต่งกายไปโรงเรียน อย่างมีแบบแผนทั่วกัน และสิ่งสำคัญ คือ ทรงผมต้องถูกระเบียบ โดยครูหลายคนเป็นผู้ลงมือตัดผมของลูกศิษย์ด้วยตัวเอง ถ้าพบทรงผมไม่ถูกใจ แต่สำหรับในต่างประเทศการแต่งกาย เป็นไปอย่างมีสิทธิเสรีภาพ สามารถแต่งอะไรก็ได้ หากแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานกาลเทศะ ขนาดของห้องเรียน สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการดูแลนักเรียนของครูไทยกับครูต่างประเทศ ก็คือ ‘จำนวนนักเรียนที่ต้องดูแล’ โดยขนาดของห้องเรียนในประเทศไทย ถ้าเป็นมัธยมของรัฐชื่อดัง มีจำนวนนักเรียนห้องละ 40 คนขึ้นไป ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเป็นห้องเรียนในต่างประเทศ จะมีการกำหนดว่าจะมีจำนวนเท่าไร หากแต่อย่างมากก็ไม่เกิน 25 คนเท่านั้น ซึ่งจำนวนอันแตกต่างกันอย่างมากนี่แหละ…

Read More