เราได้รวบรวมเนื้อหาการเรียน และบทบาทของครูผู้ปกครองที่มีความสำคัญส่งผลต่อเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษา ว่างแผนอนาคตให้กับบุตรหลานของท่านต่อไปในภายภาคหน้า