การเป็นครู

‘ครู’ เป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่งจัดเป็นความฝันของเด็กไทย หากแต่เส้นทางของการเดินไปสู่อาชีพครูนั้นก็ไม่ใช้หมูๆ สำหรับ คุณผู้อ่านที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อในสาขา ‘ครุศาสตร์’ แล้วกำลังจะตัดสินใจว่าสาขาวิชานี้จะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่า ลองมาอ่านเส้นทางที่คุณต้องเจอเหล่านี้กันเถอะ

เส้นทางของการเป็นครู อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ทุกอาชีพบนโลกนี้ ล้วนมีข้อดี-ข้อด้อย ด้วยกันทั้งสิ้น ขอให้คุณที่สนใจในเส้นทางการเป็นครู ศึกษาให้ดีก่อนว่าในอนาคตจะสามารถมีความสุขไปกับข้อดีของอาชีพครู และใช้ชีวิตอยู่กับอาชีพครูไปอีกนานแสนนานได้หรือไม่ หากคุณอยากเป็นครู เพราะชอบเด็กๆ หรืออยากเป็นครู เพราะต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่อนาคตของชาติ เราก็ขอเอาใจช่วยให้คุณ ทำตามความฝันของตนเองได้สำเร็จ

PAT 5 บททดสอบด่านสำคัญ

PAT 5 คือ ข้อสอบ ซึ่งคุณจะต้องใช้ยื่นคะแนนที่คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ โดยข้อสอบ PAT 5 เป็นข้อสอบเฉพาะกลุ่ม อันประกอบด้วย 2 ส่วน ในส่วนแรกคือ ความรู้พื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคม , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ส่วน 2 คือ ความถนัดในการเรียนในคณะครุศาสตร์

ครุศาสตร์ ต้องเรียนบ้าง ?

การเรียนคณะครุศาสตร์ คือ การเรียนรู้หลักการ , ทฤษฎี และการเรียนรู้ของมนุษย์ คุณจะได้ทำความเข้าใจว่า มนุษย์สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างไร ทำอย่างไรคุณจึงจะกลายมาเป็นผู้สอนที่ดีได้ เป็นครูที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ ตลอดจนจริยธรรมให้นักเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็ล้วนมีหลักสูตรและสาขาที่สอนแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แล้ว นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน เช่น พื้นฐานการศึกษา , การออกแบบ , การจัดการเรียนการสอน , การพัฒนาหลักสูตร , จิตวิทยาพื้นฐาน และ การประเมินผลทางการศึกษา เป็นต้น และคุณก็จะได้เลือกสาขาเอกเอง ไม่ว่าจะเป็นสาขาการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ทั้งสายวิทย์-สายศิลป์ รวมทั้งการเรียน – การสอนในระดับชั้นต่างๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่า ต้องยื่นผลสอบวิชาใดบ้าง เพราะในแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน

ถ้าไม่ได้เรียนคณะ ครุศาสตร์ แต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร ?

  • สมัครทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
  • เมื่อได้รับใบอนุญาตสอนมา ก็สมัครเป็นครูตามโรงเรียนต่างๆได้ โดยโรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่ขอใบประกอบวิชาชีพ
  • เมื่อฝึกสอนครบ 1 ปี รวมทั้งผ่านการประเมินการสอนแล้ว ก็ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งใบประกอบวิชาชีพนี้ต้องต่ออายุทุกๆ 5 ปี