ก่อนจะมาเป็นอาชีพครูพละต้องจบอะไรมา

‘ครู’ จัดเป็นอาชีพซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ โดยครูเป็นผู้ที่คนถ่ายทอดความรู้ ให้สู่นักเรียน -นักศึกษา เพราะฉะนั้นกว่าจะขึ้นชื่อว่า ‘ครู’ นั้นไม่ง่ายเลย สำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งสาขาวิชาชีพของครูที่น่าสนใจกัน

ครูพละ มาพร้อมกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

‘คณะพลศึกษา’ คือ หนึ่งในสายการเรียนที่ผลิตครูพลศึกษาคุณภาพคับแก้วมาเป็นเวลาอันอย่างยาวนาน ซึ่งสาขาวิชานี้เป็นสาขาซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐาน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม ทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิต ให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ รวมทั้งวิชาชีพทางการศึกษา ให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

วิทยาศาสตร์การกีฬา ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ?

โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพร่างกาย รวมทั้งยกระดับจิตใจของนักกีฬา ให้เล่นกีฬาได้อย่างทรงพลังมากที่สุด ด้วยการประยุกต์ หลักทางวิทยาศาสตร์ , สรีรวิทยา , กายวิภาคศาสตร์ และจิตวิทยา รวมทั้งอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จบไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?

โค้ชฝึกสอนกีฬา

สำหรับผู้มีความสามารถกีฬาอย่างอัดแน่นอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว และชอบสอนผู้คน ก็ไปเป็นโค้ชฝึกสอนได้ โดยได้เรียนทั้งศาสตร์ทางด้านกีฬานานาประเภท รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ ตลอดจนจิตวิทยา ทำให้กำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมกีฬา พร้อมจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา

เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามทีมกีฬาต่างๆ โดยดูแลนักกีฬาให้ครบทุกๆด้าน ไม่ว่าจะทั้งทางด้านโภชนาการ , เทคนิคกีฬา , จิตวิทยา รวมทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายนักกีฬาอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

นักโภชนาการกีฬา

มีหน้าที่ให้ความรู้อย่างถูกต้อง รวมทั้งคอยจัดการในเรื่องของโภชนาการอันมีประโยชน์ให้แก่นักกีฬา ตลอดจนดูแลเรื่องอาหารของนักกีฬาให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงของการฝึกซ้อมรวมทั้งการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนจบไป ทำอะไรได้บ้าง ?

นักเวชศาสตร์ทางการกีฬา

เน้นการปรับสภาพฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาให้กลับมาดีในเร็ววัน พร้อมทั้งรักษาอาการบาดเจ็บ อีกทั้งยังกระตุ้นการเสริมสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬา ให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมที่สุด โดยสถานที่ทำงานก็คือ ในทีมกีฬา หรือโรงพยาบาลต่างๆ

เทรนเนอร์

จากความสามารถทางด้านกีฬา รวมทั้งการได้รับความรู้อย่างถูกหลัก เพราะฉะนั้นผู้จบคณะนี้ไป สามารถไปทำงานเป็นเทรนเนอร์ตามฟิตต่างๆได้แบบสบายๆ

นักกีฬา

มีนักกีฬาจำนวนมากมายหลายคนเลือกทีเดียว ที่เลือกเรียน ณ คณะนี้ เนื่องจากมีประโยชน์มากเพราะจะได้เรียนรู้หลักการรวมทั้งเทคนิคที่ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

‘การเรียนพลศึกษา’ เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่ให้สิ่งต่างๆ มากมาย หากแต่สิ่งที่ได้อย่างแน่นอน 100 % เลย ก็คือ เรื่องของร่างกายที่มีความแข็งแรงมีความอึดถึกทนมากขึ้น เมื่อคุณเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ปี 1-2 จะสัมผัสได้เลยว่าร่างกายมีความแข็งแรงมาก และแน่นอนว่าเมื่อร่างกายแข็งแรง ก็จะไม่ทำให้เกิดเจ็บป่วยอีกทั้งยังทำให้สภาพจิตใจร่าเริง มีความแจ่มใสตามไปด้วยนั่นเอง

จุดเด่นของนักศึกษาวิชาพลศึกษา

อันดับแรก คือ คุณต้องสัมคารวะ ที่มีต่อครูบาอาจารย์ ไม่ว่าจะท่านจะสอนคุณหรือไม่ได้สอนคุณก็ตาม คุณต้องให้ความเคารพทั้งหมด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตลอดจนพนักงานในมหาวิทยาลัยทุกคน นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไปไม่ได้อีกประการเลยก็คือ ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเด็กพลศึกษาจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องของความกันในหมู่เพื่อนฝูงเป็นอย่างมาก โดยในช่วงเวลาอันยากลำบาก สิ่งที่คุณจำเป็นต้องคิดไว้เสมอเลย ก็คือ ‘อนาคต’ เมื่อคุณเรียนจบให้กัดฟันสักนิด เมื่อคุณจบคุณสามารถไปทำอะไรก็ได้ ตามสายอาชีพที่ตัวเองต้องการ