ในส่วนเรื่องการสอบเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องใส่ใจในเรื่องการเรียนอย่างเต็มที่ ควรเลือกโรงเรียนที่มีการสอนที่ดีทันยุคทันสมัยไม่ล้าหลัง เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้ความรู้ที่ดีละถูกต้องจาการเรียน หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือการเรียนพิเศษติวในวิชาที่ไม่เข้าใจเพิ่ม