ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในวัยต่างๆ

การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ เราเริ่มที่จะคิด และเริ่มที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ยุคหิน โดยเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งของต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ก็ยังคงสำคัญไม่เปลี่ยนแปลง เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกหลานของเรานำไปใช้ประกอบอาชีพ ใช้สร้างฐานะครอบครัว แต่การยัดเยียดสิ่งต่าง ๆ ให้เด็กเรียนทุก ๆ อย่างพร้อมกันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก จึงมีคำแนะนำว่าเด็กในแต่ละวัยนั้น ควรจะเน้นสอนในเรื่องไหนบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับสมอง และร่างกาย โดยสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

เด็กในช่วง 12 – 18 เดือน

ในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จำเป็นตัวกำหนดคุณภาพในการใช้ชีวิตและทักษะต่าง ๆ พยายามมองหากิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับเด็กได้ อย่างเช่นการใช้ภาพคำศัพท์รูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นจินตนาการ และสร้างความคุ้นเคยกับภาพ หรือตัวหนังสือ ในช่วงเดินเตาะแตะเด็ก ๆ อาจจะซนเป็นพิเศษ พวกเขาจะเดินไปทุกที่ จึงควรพยายามให้เขาอยู่ในสถานที่ ๆ เหมาะสม และตระหนักไว้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่าพ่อแม่จะระมัดระวังกันมากแค่ไหนก็ตาม

เด็กอายุ 2 ขวบ

ในช่วงเด็กก่อนวัยเรียนจะมีความซนสุด ๆ ควรหากิจกรรมให้ทำอย่างเช่น การตัดกระดาษ ตัดแปะ ระบายสี และร้องเพลง ทำเป็นประจำทุกวัน เมื่อบุตรของท่านเริ่มเข้าอนุบาลตั้งแต่อายุห้าขวบ ควรเพิ่มการทำกิจกรรมเสริมความรู้อย่างการเรียนตัวเลข ตัวหนังสือ และการบอกทิศทาง

เด็กอายุ 6 – 8 ขวบ

เด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 6 ขวบเป็นต้นไป เริ่มจะมีคำถามตามกลับที่บ้านทุกวันหลังจากที่ไปเรียนมา พวกเขาจะได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเพื่อน ได้เล่น ได้ทะเลาะ ได้สนุกด้วยกัน ที่สำคัญคือผู้ปกครองควรศึกษาเรื่องต่าง ๆ ไว้สอนพวกเขาด้วย การที่เด็กสนใจที่จะถามเป็นเรื่องที่ดี แต่การตอบพวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอาย และพวกเขาจะขาดความเชื่อถือต่อตัวเราในอนาคต

เด็กอายุ 11 – 14 ปี

ในช่วงอายุราว ๆ 11 – 14 ปี เป็นช่วงที่เด็กจะมีความเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ หรือที่เราเรียกกันว่าภาวะแตกหนุ่ม – สาว การสังเกตุของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญ พวกเขาจะต้องมีความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ได้ พยายามหากิจกรรมที่เหมาะสม อย่างการออกไปเล่นกีฬา หรือการเดินป่า ลองหาโอกาสในการสอนโดยใช้สภาพแวดล้อมเหล่านี้ แต่อย่ามากเกินไป เพราะเด็กวัยนี้แค่การเรียนในโรงเรียนก็อาจจะปวดหัวพออยู่แล้ว พยายามทำใจให้ดีเพราะเขาอาจอารมณ์เดียวดี เดียวร้าย เพราะกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของพวกเขา