ผู้ปกครองควรมีวิธีในการสอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี

ศูนย์กลางสมาคมครูผู้ปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมในด้านการศึกษาเกี่ยวกับ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ดังนั้นหนึ่งในการสอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี จึงจัดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและทางโรงเรียนที่จะต้องมีส่วนร่วมมือกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสภาพแวดล้อมการอยู่ร่วมกันภายในรั้วของโรงเรียนแห่งนี้ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมยุคปัจจุบันให้เกิดความผาสุก และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะเข้ามารับการศึกษา ดังนั้นจึงมีวิธีแนะแนวอย่างคร่าว ๆเพื่อให้ผู้ปกครองได้อ่านเพื่อศึกษา โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.การระงับความโกรธอย่างมีสติ

สิ่งแรกที่ผู้ปกครองควรทำ คือ ระงับความโกรธ เพราะถ้าหากสอนลูกในขณะที่มีอารมณ์โกรธเข้ามาร่วมด้วย จะสามารถส่งผลร้ายมากกว่าในทางดีแก่ทั้งต่อตัวคุณเองและบุตรหลาน หากสามารถระงับอารมณ์โกรธเอาไว้ได้ ก็จะสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาด้วย

2.กลยุทธ์เอาน้ำเย็นเข้าลูบ

กรณีนี้มีหลายวิธี และหนึ่งในนั้นคือโดยการปลอบโยนด้วยความรัก อย่างการกอดยกตัวอย่างเมื่อเห็นบุตรหลานอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติผู้ปกครองอาจปลอบโยนด้วยการกอด มีงานวิจัยออกมาว่าการแสดงออกถึงความรักด้วยการกอดเป็นอีกวิธรหนึ่งที่จะสามารถส่งต่อการให้กำลังใจที่ดีไปยังอีกคนหนึ่งได้ หรือแม้แต่การทะเลาะวิวาทซึ่งจะเกิดขึ้นเช่นพี่กับน้องก็สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ได้

3.อย่าสร้างความหวาดกลัวให้กับบุตรหลานด้วยคำพูด

ยกตัวอย่างเช่นการข่มขู่ว่า ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะ หรือแม้แต่การข่มขู่ว่าจะแจ้งฝ่ายปกครองของโรงเรียนนะ มันเป็นการเลี้ยงลูกให้กลัวต่อบุคคลที่มีอำนาจ ดังนั้นจะทำให้บุตรหลานกลัวการเผชิญหน้าเมื่อพวกเขาทำความผิด ก็จะไม่กล้ารับความผิดตลอดจนไม่กล้าสู่หน้าจนถึงขั้นหลบหนี ไม่เหมือนกับการบอกลูกให้เคารพ อย่างชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษทางกฎหมายอย่างไรในอนาคต  หรือแม้แต่การนำเสนอเรื่องราวในความเป็นจริงว่าพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง

4.สอนให้มีความเป็นระเบียบวินัย

การอยู่ร่วมกันภายในรั้วโรงเรียน หรือแม่แต่การอยู่ร่วมกันภายในสังคม ระเบียบวินัยนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต หากผู้ปกครองมีการปลูกฝังสร้างวินัยให้เกิดภายในบ้าน และเป็นวิธีที่ง่ายใน และดีที่สุดที่จะทำให้บุตรหลานเติบโตมาอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างมอบหมายแบ่งหน้าที่การดูแลรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ภายในบ้านเช่นกิจกรรมง่าย ๆ อย่างการดูแลทำความสะอาด ต่าง ๆ

5.การรับผิดชอบ

การรับผิดชอบถือเป็นอีกหน้าที่สำคัญที่ผู้ปกครองควรมีหน้าที่ย้ำเตือนเพื่อให้บุตรหลานเกิดความกระตือรือล้นรวมไปถึงเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบอันจะส่งผลต่อไปในระยะยาว ยกตัวอย่างง่าย ๆ ด้วยการรับผิดชอบต่อกิจวัตรประจำวัน ต้องตื่นนอนเป็นเวลารู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร  อย่างเวลาหลังเลิกเรียนที่ต้องช่วยกันดูแลบ้าน รดน้ำต้นไม้ หรือแม้แต่รู้ว่าเวลาไหนที่ได้เวลาทำการบ้าน

สิ่งที่ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงตัวอย่างง่าย ๆ ที่สามารถให้ผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะภายในรั้วโรงเรียนหรือที่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุตรหลาน ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุตรหลานที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า