ทัศนคติของผู้เป็นพ่อแม่สำคัญอย่างไรกับการเลี้ยงลูก คำตอบง่าย ๆ เพราะเด็กเติบโตและนำพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นแบบอย่างของตนเอง พวกเขาเรียนตามที่พ่อแม่สอน การเลี้ยงแบบเหมาะสมทำให้เด็กเติบโตมามีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนั้นการเลี้ยงลูกจึงสำคัญที่ผู้ปกครองจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองด้วย นักวิจัยสำรวจว่าเด็ก ๆ มีความสามารถในการรู้สึกถึงอารมณ์ผู้ปกครองได้ ว่ากำลังมีความสุข หรือว่าโกรธอยู่ ในช่วงกำลังเติบโตพวกเขามักจะชอบสำรวจ และสังเกตุเป็นพิเศษ และไม่อะไรในบ้านให้เขาสังเกตุได้ไปกว่าผู้เป็นพ่อแม่ของเขา

วิธีที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูบุตร คือการมีทัศนคติที่ดีและวิธีการที่ดี โดยใช้บทบาทของความเป็นพ่อแม่ให้มากที่สุด เพราะลูกหลานของคุณจะมองวิธีการของคุณและทำตามตัวอย่างที่เห็น เพียงจำไว้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ อย่าพยายามใช้เสียงดังหรือตะคอกเมื่อกำลังโมโห เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้ว เด็กยังอาจนำไปใช้เป็นตัวอย่าง พยายามสงบและมุ่งมั่นในการวางแผนต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหาในครอบครัวด้วยการไม่ใช้อารมณ์ การเลี้ยงลูกนั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยอย่างไม่ต้องสงสัย แค่พวกเขาเรียกพ่อ – แม่ ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าการเลี้ยงดู แต่เราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุข นี่สิคือความหมายของการเลี้ยงดูอย่างดี และเขาจะเติบโตขึ้นพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี

มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นพวกเขาทำตัวดีตลอดเวลา บางครั้งพวกเขาก็ดื้อซนจนทำให้เราโมโห หรือโกรธได้ พ่อแม่ส่วนใหญ่มักแก้ปัญหาด้วยการลงโทษ หรือไม่ก็ดุด่าและมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย หากเด็ก ๆ ทำผิดแน่นอนอยู่แล้วว่าคงยากที่จะทำตัวใจเย็น ดังนั้นผู้ปกครองควรฝึกการระงับอารมณ์เอาไว้ให้มาก ๆ พยายามใช้ทัศนคติที่ดีพร้อมกับการพูดคุยด้วยเหตุผล อย่างนี้จะทำให้เด็ก ๆ หันมาสนใจ แทนที่จะเหวี่ยงแล้วเดินหนีจากไป แถมยังช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิต และอารมณ์ที่ดี เมื่ออย่างนี้แล้วพฤติกรรมของเขาก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ในการใช้ทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงลูกอาจจะไม่ได้ผล หรือยากที่จะสำเร็จกับคนที่ใช้วิธีเลี้ยงลูกแบบผิด ๆ มาก่อน แต่ก็อาจเป็นไปได้หากเราพยายามทุกในทุก ๆ วัน ลองใช้สติและความมีเหตุผลในการจัดการพวกเขาให้อยู่หมัด หากพวกเขาเห็นว่าเรามีทัศนคติที่เปลี่ยนไป พวกเขาจะเริ่มหันมาสนใจและให้ความยอมรับมากขึ้น การทำให้เด็ก ๆ เติบโตมาไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม ๆ แต่เป็นเพราะการถ่ายถอดผ่านพ่อและแม่นั่นเอง