ผู้ปกครอง

การที่เราจะทราบว่าฝ่ายปกครองของโรงเรียนนั้นมีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องมีฝ่ายนี้ขึ้นมาในโรงเรียนของเรา เราก็จำเป็นต้องทราบก่อนว่าฝ่ายปกครองนั้นมีหน้าที่อย่างไรบ้าง หลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าถ้าขาดฝ่ายปกครองไปแล้ว จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโรงเรียนของเราและตัวของเราเอง

หน้าที่ของฝ่ายปกครองในโรงเรียน แต่ละโรงเรียนอาจจะมีการแบ่งหนน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้วฝ่ายปกครองก็จะดูแลในเรื่องของกฎระเบียบ พัฒนาวินัยและความประพฤติของนักเรียน เพราะการที่เรานั้นถูกส่งให้เข้ามาอยู่ในโรงเรียน บางคนให้ความคิดเห็นว่า ตัวเองแค่มาเรียนในโรงเรียนเพื่อหาความรู้ ทำไมต้องมาทำตามกฎนั่นนี่ ให้ยุ่งยากด้วย ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณกำลังเข้าใจผิดว่าตัวเองเข้ามาในโรงเรียนแค่เพื่อมาศึกษาเอาความรู้ทางวิชาการเสร็จแล้วก็ออกไป ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ที่พ่อแม่ส่งลูกๆ เข้ามาเรียนในโรงเรียนโดยหลักก็คือหาความรู้ทางวิชาการเพื่อที่จะเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต แต่นอกเหนือจากนั้นคือการฝึกเด็กคนหนึ่ง ให้กลายเป็นคนที่ดีของสังคม โรงเรียนจะฝึกให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหมู่มาก เป็นเหมือนสถานที่จำลองก่อนที่เราจะออกไปใช้ชีวิตจริงๆ จึงได้มีการสร้างกฎระเบียบซึ่งมีการบังคับให้ทำอย่างนู่นอย่างนี้ เพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เข้าใจว่า เมื่อโตขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดก็ตาม มักจะมีกฎ มีระเบียบให้เราได้ปฏิบัติตามอยู่เรื่อย ซึ่งนั่นก็หมายความว่าในโรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่อบรมให้เรานั้นเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบ สร้างความมีวินัยให้กับเรา และเมื่อเราโตขึ้นต้องออกไปอยู่ในสังคมจริงๆ ต้องไปใช้ชีวิตที่ไม่มีใครมาคอยตักเตือนได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมหมู่มาก

ดังนั้นเหตุนี้คือความสำคัญของการใช้กฎระเบียบในโรงเรียน โดยฝ่ายปกครองเองก็มีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลนักเรียน ที่คอยทำผิดกฎหรือไม่ทำตามกฎของโรงเรียน แต่ละโรงเรียนก็จะมีการจัดการกับนักเรียนเหล่านี้ที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเดาได้ว่า วันหนึ่งหากไม่มีฝ่ายปกครองในโรงเรียน ไม่มีคนกำกับดูแลในเรื่องของกฎระเบียบ โรงเรียนก็จะกลายเป็นเพียงสถานที่ที่คอยให้ความรู้ทางวิชาการ แต่ไม่ได้สอนให้นักเรียนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ เมื่อเขาเติบโตขึ้นไป มันอาจจะส่งผลแบบระยะยาวให้เยาวชนในสังคมนั้นไม่มีจิตสำนึก เป็นคนที่ไม่มีระเบียบ สังคมก็จะเกิดปัญหาขึ้น เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยู่ในกฎที่วางเอาไว้ การใช้ชีวิตก็จะเกิดความยากลำบากไปในอีกขั้นหนึ่ง ดังนั้นหากวันนี้เด็กคนไหนที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับฝ่ายปกครองในโรงเรียนของตัวเองอยู่ว่า ทำไมต้องเข้มงวด ทำไมต้องเยอะ ทำไมต้องบังคับ อยากให้หลายๆ คนเข้าใจด้วยว่า ทั้งหมดนี้มันคือกระบวนการที่ฝึกคนๆหนึ่ง ให้มีความพร้อมก่อนที่จะออกไปสู้แห่งความจริง ไปสู่สังคมที่มีกฎระเบียบมากเสียยิ่งกว่าในโรงเรียนซะอีก เมื่อถึงตอนนั้นจริงๆ เมื่อเราถูกฝึกมาอย่างดีแล้ว เราก็จะเติบโตเป็นคนในสังคมคนหนึ่ง ที่สามารถจะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติสุข

 

 

ทำไมแต่ละโรงเรียนถึงมีสมาคมผู้ปกครองและครู