ในการเลือกโรงเรียนแต่ละโรงเรียนของคุณพ่อคุณแม่นั้นคงหนักใจอยู่ไม่น้อย เพราะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพื่ออนาคตที่ดีของลูก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนั้นประเทศไทยของเรามีโรงเรียนในหลากหลายประเภท โดยในปัจจุบันภาษาที่ 2 หรือ 3 เป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนให้ความสำคัญ เพราะการที่ลูกนั้นมีความรู้และเข้าใจในภาษาอื่นนอกจากภาษาแม่อย่างภาษาไทยแล้วนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีเรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตของลูกเลยก็ว่าได้ คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่านอาจจะมีความสนใจและสงสัย ว่าหากให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาตินั้นจะมีความแตกต่างกับโรงเรียนทั่วไปจำพวก โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอื่นๆ อย่างไร วันนี้เราจะมาหาคำตอบให้ทุกท่านกัน ถึงความแตกต่างของโรงเรียนทั่วไปในประเทศไทยกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

มาเริ่มกันที่โรงเรียนรัฐบาลซึ่งพ่อแม่บางคนอยากจะให้ลูกเข้าเพราะมีโรงเรียนรัฐบาลหลายๆ ที่นั่นมีชื่อเสียง และสามารถสอนเด็กเก่งๆ ออกมาสู่สังคมได้อย่างมากมายโดยแต่ละที่ก็จะมีชื่อเสียงแตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นยังมีเหตุผลอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมที่ไม่สูงจนเกินไป เมื่อเทียบกับค่าเทอมของโรงเรียนในประเภทอื่นๆ ยกเว้นว่าพ่อและแม่นั้นจะตัดสินใจให้ลูกเรียนในห้องเรียนพิเศษหรือที่เรียกกันว่าห้อง Gifted ซึ่งค่าเล่าเรียนนั้นอาจจะสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป แต่ยังถือว่าน้อยหากเปรียบเทียบกับโรงเรียนในประเภทอื่นๆ หรืออีกเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะโรงเรียนรัฐบาลนั้นมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นมากกว่าโรงเรียนเอกชนในบางแห่ง ทำให้โอกาสที่ลูกจะสอบติดเพื่อเรียนต่อนั้นสูงกว่านักเรีนยโรงเรียนอื่น ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลนั้นอาจเป็นเพราะอยากให้ลูกเรียนรู้ในสังคมที่หลากหลายและรู้จักการปรับตัว หรืออาจจะเป็นโรงเรียนที่พ่อและแม่เคยผ่านมาก่อนและมองว่าการเรียนการสอนรวมถึงความกวดขันและสังคมเหมาะสมกับลูก

 

 

สำหรับโรงเรียนทั่วไปอีกประเภทนั้นคือโรงเรียนเอกชน ซึ่งในส่วนมากนั้นจะอยู่ในเครือของโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดูแลโดยเหล่านักบวชของศาสนาคริสต์ ค่าเทอมค่อนข้างที่จะสูง อาจจะไม่เข้มข้นมากเท่าไหร่ในส่วนของเนื้อหาการเรียนการสอนแต่จะมีความเข้มงวดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงโรงเรียนประจำในหลายๆ ที่ส่วนใหญ่นั้นก็จะอยู่ในเครือของโรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น

โรงเรียนสาธิต นับเป็นอีกรูปแบบของโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจในเรื่องของการเรียนสำหรับลูกอยู่พอสมควรเนื่องจากโรงเรียนสาธิตนั้นมากจะอยู่ในเครือของมหาลัยต่างๆ จะมีครูที่ฝึกสอนส่วนใหญ่อายุไล่เลี่ยกับนักเรียนไม่มากนัก การเรียนและการสอนจะมุ่งเน้นไปในทางที่สามารถที่จะทำให้นัดเรียนเข้าสังกัดของมหาลัยที่หวังเอาไว้ได้ภายใต้ความคิดและการสอนแบบนอกกรอบ การที่ผู้สอนอายุน้อยส่งผลให้เข้าถึงและใกล้ชิดกับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นแต่จะเป็นโรงเรียนที่เน้นไปในทางวิชาการมากกว่าภาษาซะส่วนใหญ่

โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยในสมัยนี้ ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ค่อนข้างยืดหยุ่นแต่เนื้อหาของการเรียนการสอนนั้นยังคงสอดคล้องกับระบบการศึกษาหลักโดยการที่ไม่เน้นท่องจำแต่เน้นการเรียนรู้ แต่ละโรงเรียนจะมีแนวทางและรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันออกไป หากคุณพ่อหรือคุณแม่สนใจที่จะให้ลูกเข้าเรียนควรพิจรณาจากแนวคิดและการสอนของโรงเรียนว่าเหมาะสมกับความต้องการหรือไม่

โรงเรียน 2 ภาษา คือโรงเรียนที่เน้นทักษะในด้านภาษา เช่นไทย-อังกฤษ ไทย-จีน เป็นต้น โดยค่าเทอมนั้นค่อนข้างที่จะสูง ถึงจะเน้นในภาษาอื่นด้วยเช่นการใช้ภาษาที่สองภายในห้องเรียนหรือโรงเรียนแต่ยังคงมีทั้งครูไทยและต่างชาติ รวมถึงข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนซึ่งยังคงเป็นการใช้หลักสูตรของไทย นักเรียนส่วนใหญ่นั้นจึงเป็นคนไทยมากกว่าชาวต่างชาติ ในบางครั้งอาจจะมีการใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาอื่นทำให้แนวคิดแบบตะวันตกหรือความกล้าแสดงออกของนักเรียนไม่ว่าจะแนวความคิดหรือการใช้ภาษาอาจจะยังไม่มากนักหักเปรียบเทียบกับโรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติ จะมีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นหรือโรงเรียนสองภาษาตรงที่จะมีการนำเอาหลักสูตรของต่างประเทศมาสอน ดังนั้นวันหยุด กิจกรรมต่างๆ จะมีการนำเอามาจากสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรเป็นหลัก มีครูผู้เป็นเจ้าของภาษาหรือครูไทยที่ได้ผ่านการรับรองจากสากลและมีนักเรียนชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะกว่า ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับแนวความคิดที่หลากหลายวัฒนธรรมการตัดสินใจต่างๆ นักเรียนส่วนใหญ่จึงเน้นที่จะพูดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย เด็กนักเรียนต่อห้องค่อนข้างน้อยเพื่อการสอนที่ทั่วถึง ไม่เน้นเนื้อหาวิชาการเพราะมีการเรียนการสอนเพียงวันละ4-5 วิชาต่อวันเท่านั้นแต่เน้นในเรื่องของภาษาโดยเฉพาะ อาจจะไม่ตอบโจทย์กับการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยซักเท่าไหร่แต่แนวความคิดกับภาษานั้นเข้มข้นมากเลยทีเดียว หากพ่อแม่ตัดสินใจที่จะให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติอาจจะต้องวางแผนการเรียนของลูกเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้ไปเข้าศึกษาต่อในยระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม