ปุัจจุบันนักศึกาาสามารถที่จะเลิกเรียนในสาขาที่ขอบมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ในบางครั้งการที่ได้ศึกษาในส่งที่ชอบตอนจบมาก็ไม่ได้แสดงว่าจะได้งานตรงตามที่ตัวเองเรียนมาเสมอไป ดั้งนั้นควรจะเลือกเรียนให้เหมาะแก่โอกาสเรื่องพื้นฐานจ้องเอาให้แน่นอน  เช่น เรื่องภาษา คํานวณ ที่สามารถเอามาใช่ได้ในชีวิตจริงได้ ควรให้ความสำคัญในการศึกษาในเรื่องนี้ให้มาก เพราะไม่ว่าจะทำงานอะไรพื้นฐานสามารถนำไปใช้ได้กับทุกงานที่ทำอย่างแน่นอน