หลักการสอนคนที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักการสอนคนที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

‘การเป็นคนดี’ คือ การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุข มีความสันติ ไม่ทำให้ผู้อื่น หรือสังคมเดือดร้อน ประเทศชาติที่ดี จะเกิดขึ้นได้ ด้วยการมีพลเมืองเป็นคนดี มีจิตสำนึกอำนาจแห่งเหตุผล หากแต่การจะสอนให้คนเป็นคนดี มีเหตุผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ วิธีการสอนคนให้เป็นเป็นคนดีมีเหตุผล ต้องสอนกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ลากยาวต่อเนื่องกันไปจนถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ทั้งในและนอกโรงเรียน สำหรับวิธีการสอนนั้นต้องแนบเนียน และสอนด้วยการทำตัวอย่างจริงให้ดู เพราะฉะนั้น ‘ผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ สั่งสอนให้เป็นคนดี’ ได้ดังนี้… หลักการสอนศิษย์ให้เป็นคนดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีดังนี้… ฝึกฝนให้เป็นคนดี ด้วยการขัดเกลาจิตวิญญาณ ให้รู้จักคิดพิจารณา จนมีปัญญาอยู่เหนือสัญชาติญาณดิบของสัตว์ป่า สอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง คือ ทำให้เกิดความเข้าใจว่ามนุษย์ ‘เป็นสัตว์สังคม’ ซึ่งในคนๆหนึ่งต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า การสำนึกบุญคุณคน ต้องสอนให้เขารู้ว่า ‘มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีบุญคุณต่อกันทั้งสิ้น ไม่ก็ทางใดก็ทางหนึ่ง’ อย่าหยิ่งจนไม่เห็นหัวผู้อื่น สอนศิลปวิทยาให้อย่างหมดเปลือก คือ การเรียน-การสอน , ให้มีความรู้ , พร้อมฝึกฝนการทำงานและสร้างอาชีพให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคต เพื่อให้ลูกศิษย์มีความสามารถ ในการทำงานเพื่อหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ให้มีความสุขความเจริญสืบไป ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างดี ซึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้ทักษะชีวิตนั่นเอง…

Read More
ครูไทย กับครูต่างประเทศ

หลักการสอนของของครูไทยต่างจากประเทศอื่นอย่างไร ?

เมื่อพูดถึงหลักการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย หนึ่งในประเด็นที่หลายคนๆ ต่างหยิบมาวิจารณ์ นั่นก็คือความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาไทย กับระบบการศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งมีการนำมาเปรียบเทียบกันหลายต่อ หลายครั้งแล้ว โดยหลักการสอนของของครูไทยกับครูต่างจากประเทศนั้นมี ความแตกต่างในเรื่องใดกันบ้าง มาดูกันเลย… วิธีการเรียนรู้ สำหรับในประเทศไทย มักเป็นการเรียนรู้แบบท่องจำ , ฟังคำบรรยาย แล้วก็นำความรู้ที่ได้จากการท่องจำไปสอบ แต่ถ้าเป็นการเรียนการสอนของครูในต่างประเทศ ความรู้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง หากแต่ส่วนสำคัญที่ครูในต่างประเทศให้ความสำคัญ ก็คือ การคิด-วิเคราะห์ ทั้งเหตุและผล ตลอดจนประยุกต์เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นให้ตกผลึก ทำให้การเรียนในต่างประเทศนั้น ทำให้เกิดวิธีคิดได้อย่างเป็นตรรกะมากกว่า การแต่งกาย สำหรับระบบการศึกษาในประเทศไทย จะเน้นการแต่งกายไปโรงเรียน อย่างมีแบบแผนทั่วกัน และสิ่งสำคัญ คือ ทรงผมต้องถูกระเบียบ โดยครูหลายคนเป็นผู้ลงมือตัดผมของลูกศิษย์ด้วยตัวเอง ถ้าพบทรงผมไม่ถูกใจ แต่สำหรับในต่างประเทศการแต่งกาย เป็นไปอย่างมีสิทธิเสรีภาพ สามารถแต่งอะไรก็ได้ หากแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานกาลเทศะ ขนาดของห้องเรียน สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการดูแลนักเรียนของครูไทยกับครูต่างประเทศ ก็คือ ‘จำนวนนักเรียนที่ต้องดูแล’ โดยขนาดของห้องเรียนในประเทศไทย ถ้าเป็นมัธยมของรัฐชื่อดัง มีจำนวนนักเรียนห้องละ 40 คนขึ้นไป ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเป็นห้องเรียนในต่างประเทศ จะมีการกำหนดว่าจะมีจำนวนเท่าไร หากแต่อย่างมากก็ไม่เกิน 25 คนเท่านั้น ซึ่งจำนวนอันแตกต่างกันอย่างมากนี่แหละ…

Read More
การเป็นครู

เส้นทางของการเป็นครูต้องผ่านอะไรบ้าง ?

‘ครู’ เป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่งจัดเป็นความฝันของเด็กไทย หากแต่เส้นทางของการเดินไปสู่อาชีพครูนั้นก็ไม่ใช้หมูๆ สำหรับ คุณผู้อ่านที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อในสาขา ‘ครุศาสตร์’ แล้วกำลังจะตัดสินใจว่าสาขาวิชานี้จะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่า ลองมาอ่านเส้นทางที่คุณต้องเจอเหล่านี้กันเถอะ เส้นทางของการเป็นครู อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกอาชีพบนโลกนี้ ล้วนมีข้อดี-ข้อด้อย ด้วยกันทั้งสิ้น ขอให้คุณที่สนใจในเส้นทางการเป็นครู ศึกษาให้ดีก่อนว่าในอนาคตจะสามารถมีความสุขไปกับข้อดีของอาชีพครู และใช้ชีวิตอยู่กับอาชีพครูไปอีกนานแสนนานได้หรือไม่ หากคุณอยากเป็นครู เพราะชอบเด็กๆ หรืออยากเป็นครู เพราะต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่อนาคตของชาติ เราก็ขอเอาใจช่วยให้คุณ ทำตามความฝันของตนเองได้สำเร็จ PAT 5 บททดสอบด่านสำคัญ PAT 5 คือ ข้อสอบ ซึ่งคุณจะต้องใช้ยื่นคะแนนที่คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ โดยข้อสอบ PAT 5 เป็นข้อสอบเฉพาะกลุ่ม อันประกอบด้วย 2 ส่วน ในส่วนแรกคือ ความรู้พื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคม , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ส่วน 2 คือ…

Read More
เปิดประวัติอาชีพครู และอนาคตของอาชีพแม่พิมพ์ของชาติ

เปิดประวัติอาชีพครู และอนาคตของอาชีพแม่พิมพ์ของชาติ

ความรู้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ผู้สอนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันอาชีพครู เป็นอาชีพที่มีความน่าเคารพนับถือ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ และให้ความรู้แก่ทั้งเยาว์ชน และนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตโลกยังจำเป็นต้องมีครูเป็นผู้ถ่ายถอดความรู้สืบต่อไป ถึงแม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัว อาจมีการเรียนผ่านออนไลน์ บางคนอาจคิดว่ามันจะต้องมีหุ่นยนต์มาเป็นครูสอนในอนาคตอันใกล้ แน่นอนว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่มีความฉลาดแต่ก็ไม่เหมาะกับการนำมาใช้งานได้ทุกอย่าง ดังนั้นมันจึงมีข้อจำกัดในการนำมาใช้ซึ่งก็ไม่ใช่เร็ว ๆ ในอีก 30 – 40 ปีนี้อย่างแน่นอน ประเทศไทยนั้นเริ่มมีเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปได้มีการศึกษาตั้งแต่ช่วยยุคสมัยโบราณปี พ.ศ.1781 เป้นต้นมา จนกระทั่งผ่านกรุงสุโขทัย – กรุงศรีอยุธยา – กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนได้มีการปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2412 ซึ่งในสมัยนี้จะมีการศึกษาภายในบ้าน และในวัดเป็นส่วนใหญ่ และการศึกษาระดับสูงมักจะอยู่ในแถบวังซึ่งเป็นที่ ๆ มีนักปราชญ์มากมายผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมตัวกันเพื่อใช้ความรู้มาปรับใช้ในบ้านเมือง ผู้คนในสมัยนี้มักนิยมส่งลูกหลานไปบวชเรียนเพื่อขัดเกลาจิตใจโดยมีพระอาจารย์เป็นครูผู้สอนในสมัยช่วงเวลานั้น จนกระทั่งเวลาผ่านไปความรู้ส่วนใหญ่ที่เล่าเรียนกับจะเป็นการเรียนวิชาทหาร เพื่อการฝึกใช้อาวุธ มวย กระบอง และตำราสงครามพิชัยยุทธ์เพื่อใช้ในการรบ ต่อมาในปี พ.ศ.2414 มีการสร้างโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กขึ้นในวัง โดยได้มีผู้มีความรู้ต่าง ๆ ในศาสตร์หลายแขนงได้มาทำหน้าที่เป็น “ครู” ภายในโรงเรียน ต่อมาโรงเรียนมหาดเล็กได้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เป็น “โรงเรียนสวนกุหลาบ” โดยเน้นในการเรียนการสอนภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2427…

Read More

เปิดประวัติครูชื่อดังในประเทศไทยแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่

อาชีพครูเป็นอาชีพที่ถือได้ว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนอาชีพนี้ล้วนมีความสำคัญ และจำเป็นต้องการพัฒนาชาติ เพื่อมอบองค์ความรู้ให้กับเยาว์ชนเพื่อเติบโตไปเป็นกำลังของชาติ ในประเทศไทยเรานั้นมีครูคนเก่ง ๆ หลายท่าน แต่อาจมีเพียงไม่กี่ท่านที่ได้รับการยอมรับนับถือ และให้การชื่นชมในความสามารถ อีกทั้งยังสามารถถ่ายถอดความรู้ด้วยวิธีการที่มีเอกลักษณะไม่น่าเบื่อ โดยเฉพาะวันนี้เราจะพามาเปิดประวัติครูผู้หญิงท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการศึกษาไทยมายาวนานเกือบตลอดทั้งชีวิต ท่านทั้งหลายคงอาจจะรู้ท่านในชื่อ “อาจารย์แม่” หรือ “รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ” เราหลายคนมักจะเห็นอาจารย์แม่ออกรายการโทรศัพท์มากมายเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย อาจารย์แม่ เป็นคนจังหวัดตาก เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคา พ.ศ.2479 หลังจากได้จบการศึกษารัดับปริญญาตรี ก็ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโณงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเด็ก ๆ ในโรงเรียนมักจะเรียกว่า “คุณยาย” เพื่อแสดงความเคารพ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมพรรคการเมืองในฐานะรองหัวหน้าพรรคถิ่นไทย แต่ไม่นานก็ได้ลาออกไปและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลย ถึงแม้ว่าอารจารย์แม่จะอายุเยอะแล้วก็ตามในตอนนี้ แต่ก็ยังคงติดตามเรื่องราวข่าวสารในสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะให้คำปรึกษากับเหล่าเด็กนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยการที่อาจารย์แม่รักเด็กทุกคนเหมือนกับลูกของตนเอง ทำให้ทุกคนก็คิดเช่นเดียวกัน จึงไม่แปลกที่เด็กสมัยใหม่นั้นจะมองอาจารย์แม่เป็นไอดอลของพวกเขา อีกทั้งยังใช้เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน ประกอบกับการทำกิจกรรมอื่น ๆ  ปัจจุบันนี้อาจารย์แม่ได้อายุมากขึ้นจนเริ่มไม่ค่อยสะดวกที่จะทำงานหนักมากนัก จึงได้เกษียณอายุราชการแล้วกลับไปรับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัฒฑิต แต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ยังคงเห็นอาจารย์แม่ออกมาโต้ตอบกระแสโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในด้านการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เมื่อมีใครมาใช้ภาษาไทยแบบผิดจนเกิดกลายเป็นประเด็นดังขึ้นมา ก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์แม่ต้องมาออกโรงจัดการบรรดาคนผิด โดยเฉพาะประเด็นอย่างเรื่องรัก ๆ ระหว่างครูและเด็กนักเรียนที่อาจารย์แม่ก็ออกมาให้ความเห็นด้วยเช่นกัน อาจารย์บอกว่าครูมีหน้าที่มอบความรู้ให้กับนักเรียน ความรักที่ต่อนักเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี…

Read More

หากลูกไม่สนใจการเรียนผู้ปกครองควรทำอย่างไร

การเรียนไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถบังคับกันได้ แต่ให้คุณลากพวกเขาไปก็ไม่มีประโยชน์ นอกจากจะทำให้เด็กเก็บกดแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่มั่นคง โดนเพื่อนกลั่นแกล้ง หรือไม่ก็กลายเป็นเด็กก้าวร้าวไม่ฟังผู้ใหญ่ ปัญหาเหล่านี้มีอยู่มากในสังคมทั่วทุกมุมโลก สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ซึ่งเด็กแต่ละคนก็มีปัญหาไม่เหมือนกัน ทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบที่จะเรียน เราไม่สามารถฟันธงได้ว่าเขาต้องติดเกมแน่ ๆ ถึงไม่อยากเรียน หรืออาจจะคิดว่าเขาเป็นเด็กเกเร ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ผู้ปกครองควรจะทำเป็นอันดับแรกคือการรับฟังปัญหาของเด็ก เข้าไปคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เขาคิดอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนในห้องเรียน กลับมาบ้านก็ไม่พูดไม่จาเพราะรู้สึกโมโหและเก็บกดที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการเล่าเรียน อย่างนี้สิ่งที่ควรทำคือการสอนให้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ และปล่อยวาง เพราะการใช้กำลังในการแก้ปัญหาคงไม่ถูกเสียทีเดียว ถึงแม้ว่ามันสมควรโดน ควรปรึกษาหารือและขอความร่วมกับทางครู และผู้ปกครองของเพื่อน ให้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำ หรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมจนเป็นสาเหตุที่ผลการเรียนตกต่ำ พ่อแม่หลายคนมักแก้ปัญหาด้วยการไม่ให้เล่นเกมอีกเลย ผลลงเอยกลายเป็นเด็กเก็บกด ไม่พอใจพ่อแม่ และก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ถ้าอย่างนั้นเราควรทำอย่างไรล่ะ? แน่นอนว่าการเล่นเกมมากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่การเล่นแบบพอประมาณช่วยให้เด็กมีความสุข ควรกำหนดวันเวลาเล่นให้กับเขา อย่างเช่นทำการบ้านเสร็จถึงจะเล่นได้ แต่ห้ามเล่นเกิน 3 – 4 ชั่วโมงก็ว่ากันไป ส่วนวันหยุดก็ใช้เช่นเดียวกันถ้าหากเกิดมีงานที่ต้องทำ แต่ถ้าว่างก็ไม่ควรจะสร้างขอบเขตที่มากเกินไป จะทำให้เด็กมีความคิดว่าถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ปกครองทำได้อีกอย่างเพื่อกระตุ้นให้เขามีความอยากเรียน เด็กทุกคนย่อมมีสิ่งที่อยากได้ การให้โอกาสเขาในการทำตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงรางวัลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ…

Read More
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในวัยต่างๆ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในวัยต่างๆ

การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ เราเริ่มที่จะคิด และเริ่มที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ยุคหิน โดยเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งของต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ก็ยังคงสำคัญไม่เปลี่ยนแปลง เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกหลานของเรานำไปใช้ประกอบอาชีพ ใช้สร้างฐานะครอบครัว แต่การยัดเยียดสิ่งต่าง ๆ ให้เด็กเรียนทุก ๆ อย่างพร้อมกันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก จึงมีคำแนะนำว่าเด็กในแต่ละวัยนั้น ควรจะเน้นสอนในเรื่องไหนบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับสมอง และร่างกาย โดยสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ เด็กในช่วง 12 – 18 เดือน ในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จำเป็นตัวกำหนดคุณภาพในการใช้ชีวิตและทักษะต่าง ๆ พยายามมองหากิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับเด็กได้ อย่างเช่นการใช้ภาพคำศัพท์รูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นจินตนาการ และสร้างความคุ้นเคยกับภาพ หรือตัวหนังสือ ในช่วงเดินเตาะแตะเด็ก ๆ อาจจะซนเป็นพิเศษ พวกเขาจะเดินไปทุกที่ จึงควรพยายามให้เขาอยู่ในสถานที่ ๆ เหมาะสม และตระหนักไว้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่าพ่อแม่จะระมัดระวังกันมากแค่ไหนก็ตาม เด็กอายุ 2 ขวบ ในช่วงเด็กก่อนวัยเรียนจะมีความซนสุด ๆ ควรหากิจกรรมให้ทำอย่างเช่น การตัดกระดาษ ตัดแปะ ระบายสี และร้องเพลง ทำเป็นประจำทุกวัน เมื่อบุตรของท่านเริ่มเข้าอนุบาลตั้งแต่อายุห้าขวบ ควรเพิ่มการทำกิจกรรมเสริมความรู้อย่างการเรียนตัวเลข ตัวหนังสือ…

Read More

ผู้ปกครองกับทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงลูก

ทัศนคติของผู้เป็นพ่อแม่สำคัญอย่างไรกับการเลี้ยงลูก คำตอบง่าย ๆ เพราะเด็กเติบโตและนำพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นแบบอย่างของตนเอง พวกเขาเรียนตามที่พ่อแม่สอน การเลี้ยงแบบเหมาะสมทำให้เด็กเติบโตมามีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนั้นการเลี้ยงลูกจึงสำคัญที่ผู้ปกครองจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองด้วย นักวิจัยสำรวจว่าเด็ก ๆ มีความสามารถในการรู้สึกถึงอารมณ์ผู้ปกครองได้ ว่ากำลังมีความสุข หรือว่าโกรธอยู่ ในช่วงกำลังเติบโตพวกเขามักจะชอบสำรวจ และสังเกตุเป็นพิเศษ และไม่อะไรในบ้านให้เขาสังเกตุได้ไปกว่าผู้เป็นพ่อแม่ของเขา วิธีที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูบุตร คือการมีทัศนคติที่ดีและวิธีการที่ดี โดยใช้บทบาทของความเป็นพ่อแม่ให้มากที่สุด เพราะลูกหลานของคุณจะมองวิธีการของคุณและทำตามตัวอย่างที่เห็น เพียงจำไว้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ อย่าพยายามใช้เสียงดังหรือตะคอกเมื่อกำลังโมโห เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้ว เด็กยังอาจนำไปใช้เป็นตัวอย่าง พยายามสงบและมุ่งมั่นในการวางแผนต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหาในครอบครัวด้วยการไม่ใช้อารมณ์ การเลี้ยงลูกนั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยอย่างไม่ต้องสงสัย แค่พวกเขาเรียกพ่อ – แม่ ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าการเลี้ยงดู แต่เราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุข นี่สิคือความหมายของการเลี้ยงดูอย่างดี และเขาจะเติบโตขึ้นพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นพวกเขาทำตัวดีตลอดเวลา บางครั้งพวกเขาก็ดื้อซนจนทำให้เราโมโห หรือโกรธได้ พ่อแม่ส่วนใหญ่มักแก้ปัญหาด้วยการลงโทษ หรือไม่ก็ดุด่าและมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย หากเด็ก ๆ ทำผิดแน่นอนอยู่แล้วว่าคงยากที่จะทำตัวใจเย็น ดังนั้นผู้ปกครองควรฝึกการระงับอารมณ์เอาไว้ให้มาก ๆ พยายามใช้ทัศนคติที่ดีพร้อมกับการพูดคุยด้วยเหตุผล อย่างนี้จะทำให้เด็ก ๆ หันมาสนใจ แทนที่จะเหวี่ยงแล้วเดินหนีจากไป แถมยังช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิต และอารมณ์ที่ดี เมื่ออย่างนี้แล้วพฤติกรรมของเขาก็จะค่อย ๆ…

Read More
แนะนำสาถานที่เรียนพิเศษที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยหัวข้อ

แนะนำสาถานที่เรียนพิเศษที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยหัวข้อ

มีหลายเหตุผลที่ว่าทำไมเด็ก ๆ ควรได้รับการกวดวิชา สาเหตุหลัก ๆ มีอยู่ไม่กี่อย่าง ได้แก่ เด็กเรียนไม่ทันเพื่อน และอายที่จะถามอาจารย์, ต้องการความรู้เพิ่มเติม หรืออาจจะอยู่บ้าเฉย ๆ ไม่ได้ทำอะไรสู้เอาเวลาไปเรียนพิเศษดีกว่า ซึ่งไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม การที่แสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่ดี และเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ แต่การเลือกสถาบันกวดวิชาให้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง วันนี้จึงมาแนะนำสถานที่กวดวิชาอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย แต่ละแห่งมีประสบการณ์ดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีสาขาอยู่เกือบทุกจังหวัด มั่นใจได้ว่าเข้าถึงนักเรียนส่วนใหญ่ได้แน่นอน ได้แก่ สถาบันกวดวิชาเจี๋ย – JIA (Junior Intelligent Academic) JIA (Junior Intelligent Academic) สถาบันกวดวิชาเจี๋ย เปิดทำการมากกว่าหลายสิบปีโดยอาจารย์สอนที่มีคุณภาพหลายท่าน ภายใต้การบรหารงานของอาจารย์เจี๋ย หรือ คุณ ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร ปัจุบันนี้มาหลายสาขาทั่วประเทศได้แก่ สยามแควร์, นนทบุรี, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, Hana Market ชั้น 3, ภูเก็ต, ชัยภูมิ,…

Read More
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ๆ ของตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตของลูก ๆ และโรงเรียนก็

โรงเรียนที่ผู้ปกครองเลือกที่จะให้ลูกของตัวเองเรียนมากที่สุดคือ

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ๆ ของตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตของลูก ๆ และโรงเรียนก็เป็นหนึ่งในความสำคัญที่ผู้ปกครองต้องการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดด้วยตนเอง ที่จะได้รับสิทธิและความเป็นเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งโรงเรียนในแต่ละที่ก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันกันออกไป บางแห่งอาจให้ความสำคัญเน้นการสอนว่าด้วยความเป็นเลิศด้านวิชาการ บางแห่งอาจเน้นนโยบายว่าในเรื่องการสอนภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีความเติบโตด้านเศรษฐกิจ หรือบางแห่งอาจโดดเด่นในเรื่องของศิลปะ เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่จะเข้ามาศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนมีส่วนผลักดันที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ปกครอง ลักษณะของโรงเรียนที่ผู้ปกครองอยากที่จะส่งลูกเข้าโรงเรียนแห่งนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ 1.มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษา ที่น่าสนใจและมีความเชื่อถือได้ ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจของผู้ปกครอง มีการนำเอาระบบใช้อินเตอร์ หรือสื่งสิ่งพิมพ์ทั้งแบบแผ่นพับ หรือรูปเล่ม เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ปกครองได้อย่างง่ายดายขึ้นนอกเหนือไปจาการสอบถามข้อมูลโดยตรง 2.มีแบบการประเมินผล มีแบบการประเมินผล  อันชัดเจนซึ่งเป็นตัวระบุชี้วัดตามหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในรูปตัวเลข แผนภูมิ ตารางหรือกราฟเส้น ที่แสดงข้อมูลที่เปิดเผยได้ 3.มีการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีความเตรียมพร้อมในด้านบุคลากร รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ดีเพื่อการดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดสรรเวลาการเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในต่อครูผู้สอนและนักเรียน   4.มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญ เนื่องจากในทุกวันนี้มีการสื่อสารที่รวดเร็ว โรงเรียนที่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอันรุนแรงและไม่ปลอดภัย จึงมักเป็นที่จับตามอง .ให้ผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนแปลงไปเลือกเป้าหมายใหม่จากโรงเรียนอื่นได้อย่างรวดเร็ว 5.ระยะทางการเดินทางรหว่างบ้านกับโรงเรียน ระยะทางมีผลที่เป็นไปได้ที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบกับการตัดสินใจของผู้ปกครอง หากการเดินทางระหว่างบ้านมีระยะทางไกล ประกอบกับหนทางขรุขระกันดาน หรือแม้แต่รถรับส่งภายในโรงเรียนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เช่นกัน 6.อาคารสถานที่ อาคารสถานที่ในแต่ละโรงเรียน หากมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา ห้องน้ำในอาคาร ห้องเรียน โรงอาหารและสถานที่ทั้งหมดที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดประกอบการตัดสินใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้…

Read More