ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ๆ ของตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตของลูก ๆ และโรงเรียนก็

โรงเรียนที่ผู้ปกครองเลือกที่จะให้ลูกของตัวเองเรียนมากที่สุดคือ

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ๆ ของตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตของลูก ๆ และโรงเรียนก็เป็นหนึ่งในความสำคัญที่ผู้ปกครองต้องการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดด้วยตนเอง ที่จะได้รับสิทธิและความเป็นเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งโรงเรียนในแต่ละที่ก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันกันออกไป บางแห่งอาจให้ความสำคัญเน้นการสอนว่าด้วยความเป็นเลิศด้านวิชาการ บางแห่งอาจเน้นนโยบายว่าในเรื่องการสอนภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีความเติบโตด้านเศรษฐกิจ หรือบางแห่งอาจโดดเด่นในเรื่องของศิลปะ เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่จะเข้ามาศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนมีส่วนผลักดันที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ปกครอง ลักษณะของโรงเรียนที่ผู้ปกครองอยากที่จะส่งลูกเข้าโรงเรียนแห่งนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ 1.มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษา ที่น่าสนใจและมีความเชื่อถือได้ ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจของผู้ปกครอง มีการนำเอาระบบใช้อินเตอร์ หรือสื่งสิ่งพิมพ์ทั้งแบบแผ่นพับ หรือรูปเล่ม เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ปกครองได้อย่างง่ายดายขึ้นนอกเหนือไปจาการสอบถามข้อมูลโดยตรง 2.มีแบบการประเมินผล มีแบบการประเมินผล  อันชัดเจนซึ่งเป็นตัวระบุชี้วัดตามหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในรูปตัวเลข แผนภูมิ ตารางหรือกราฟเส้น ที่แสดงข้อมูลที่เปิดเผยได้ 3.มีการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีความเตรียมพร้อมในด้านบุคลากร รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ดีเพื่อการดำเนินกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดสรรเวลาการเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในต่อครูผู้สอนและนักเรียน   4.มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญ เนื่องจากในทุกวันนี้มีการสื่อสารที่รวดเร็ว โรงเรียนที่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอันรุนแรงและไม่ปลอดภัย จึงมักเป็นที่จับตามอง .ให้ผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนแปลงไปเลือกเป้าหมายใหม่จากโรงเรียนอื่นได้อย่างรวดเร็ว 5.ระยะทางการเดินทางรหว่างบ้านกับโรงเรียน ระยะทางมีผลที่เป็นไปได้ที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบกับการตัดสินใจของผู้ปกครอง หากการเดินทางระหว่างบ้านมีระยะทางไกล ประกอบกับหนทางขรุขระกันดาน หรือแม้แต่รถรับส่งภายในโรงเรียนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เช่นกัน 6.อาคารสถานที่ อาคารสถานที่ในแต่ละโรงเรียน หากมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา ห้องน้ำในอาคาร ห้องเรียน โรงอาหารและสถานที่ทั้งหมดที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดประกอบการตัดสินใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้…

Read More
ผู้ปกครองควรมีวิธีในการสอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี

ผู้ปกครองควรมีวิธีในการสอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี

ศูนย์กลางสมาคมครูผู้ปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมในด้านการศึกษาเกี่ยวกับ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ดังนั้นหนึ่งในการสอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดี จึงจัดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและทางโรงเรียนที่จะต้องมีส่วนร่วมมือกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสภาพแวดล้อมการอยู่ร่วมกันภายในรั้วของโรงเรียนแห่งนี้ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมยุคปัจจุบันให้เกิดความผาสุก และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะเข้ามารับการศึกษา ดังนั้นจึงมีวิธีแนะแนวอย่างคร่าว ๆเพื่อให้ผู้ปกครองได้อ่านเพื่อศึกษา โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 1.การระงับความโกรธอย่างมีสติ สิ่งแรกที่ผู้ปกครองควรทำ คือ ระงับความโกรธ เพราะถ้าหากสอนลูกในขณะที่มีอารมณ์โกรธเข้ามาร่วมด้วย จะสามารถส่งผลร้ายมากกว่าในทางดีแก่ทั้งต่อตัวคุณเองและบุตรหลาน หากสามารถระงับอารมณ์โกรธเอาไว้ได้ ก็จะสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาด้วย 2.กลยุทธ์เอาน้ำเย็นเข้าลูบ กรณีนี้มีหลายวิธี และหนึ่งในนั้นคือโดยการปลอบโยนด้วยความรัก อย่างการกอดยกตัวอย่างเมื่อเห็นบุตรหลานอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติผู้ปกครองอาจปลอบโยนด้วยการกอด มีงานวิจัยออกมาว่าการแสดงออกถึงความรักด้วยการกอดเป็นอีกวิธรหนึ่งที่จะสามารถส่งต่อการให้กำลังใจที่ดีไปยังอีกคนหนึ่งได้ หรือแม้แต่การทะเลาะวิวาทซึ่งจะเกิดขึ้นเช่นพี่กับน้องก็สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ได้ 3.อย่าสร้างความหวาดกลัวให้กับบุตรหลานด้วยคำพูด ยกตัวอย่างเช่นการข่มขู่ว่า ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะ หรือแม้แต่การข่มขู่ว่าจะแจ้งฝ่ายปกครองของโรงเรียนนะ มันเป็นการเลี้ยงลูกให้กลัวต่อบุคคลที่มีอำนาจ ดังนั้นจะทำให้บุตรหลานกลัวการเผชิญหน้าเมื่อพวกเขาทำความผิด ก็จะไม่กล้ารับความผิดตลอดจนไม่กล้าสู่หน้าจนถึงขั้นหลบหนี ไม่เหมือนกับการบอกลูกให้เคารพ อย่างชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษทางกฎหมายอย่างไรในอนาคต  หรือแม้แต่การนำเสนอเรื่องราวในความเป็นจริงว่าพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง 4.สอนให้มีความเป็นระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันภายในรั้วโรงเรียน หรือแม่แต่การอยู่ร่วมกันภายในสังคม ระเบียบวินัยนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต หากผู้ปกครองมีการปลูกฝังสร้างวินัยให้เกิดภายในบ้าน และเป็นวิธีที่ง่ายใน และดีที่สุดที่จะทำให้บุตรหลานเติบโตมาอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างมอบหมายแบ่งหน้าที่การดูแลรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ภายในบ้านเช่นกิจกรรมง่าย ๆ อย่างการดูแลทำความสะอาด ต่าง ๆ 5.การรับผิดชอบ การรับผิดชอบถือเป็นอีกหน้าที่สำคัญที่ผู้ปกครองควรมีหน้าที่ย้ำเตือนเพื่อให้บุตรหลานเกิดความกระตือรือล้นรวมไปถึงเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบอันจะส่งผลต่อไปในระยะยาว ยกตัวอย่างง่าย ๆ…

Read More
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายปัญญา

จุดประสงค์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นแหล่งอบรมและประสาทความร็ให้แก่กุลธิดาชาวสยามมาตั้งแต่ครั้ง พ.ศ.2455 หลังจากที่ท่านพลเรือโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้ว 1 ปี    ทางลูกหลานและทายาททั้งหมดได้พร้อมใจกันเต็มใจที่จะยกตำหนักซึ่งเป็นที่พักเดิมของพระองค์ท่าน รวมกับส่วนของที่ดินบริเวณใกล้เคียงโดยรอบมอบให้แก่รัฐบาล จุดประสงค์ก็เพื่อจัดเป็นสถานศึกษาสำหรับกุลสตรี ในสมัยนั้นรัฐบาลได้มีการจัดตั้งโรงเรียนชายล้วนขึ้นมากมาย   แต่โรงเรียนสำหรับเด็กหญิงนั้นยังมีน้อยอยู่  จึงอยากให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสำหรับฝึกฝนกุลสตรีให้เติบโตขึ้นทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป   เนื่องจากครั้งที่ยังทรงพระชนม์ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ทรงมีพระทัยใส่และต้องการจะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กหญิงชาวไทยเราอยู่แล้ว สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร ซึ่งเป็นพระนัดดาจึงได้นำความนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงทราบก็ได้ทรงอนุโมทนบุญาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนสายปัญญา แต่นั้นมา                ในส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูเรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือเรียกโดยอักษรย่อว่า “ ส.ป.ค.ส. ”เกอดจากการรวมตัวกันของเหล่าผู้ปกครองที่มีธิดาเรียนอยู่ในโรงเรียนสายปัญญาแห่งนี้ ร่วมกันกับคุณครู คณาจารย์ทั้งปัจจุบันและอาวุโสได้จัดตั้งสมาคมนี้ไว้ เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียน โดย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดดังนี้  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและสวัสดิการของโรงเรียนสายปัญญาฯ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสายปัญญาฯ รวมทั้งการให้การแนะแนวการศึกษา และอาชีพในอนาคต  ดำเนินการต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนสายปัญญาฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อความเจริญมั่นคงของโรงเรียน ร่วมมือกันรัฐบาลองค์กร  สมาคม บุคคลหรือคณะบุคคล  ที่จะส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความประพฤติดี มีมีพลานามัยสมบูรณ์  เพื่อที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีความเจริญทางด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญาฯ…

Read More
ผู้ปกครอง

ความหมายของสมาคมครูผู้ปกครอง

หากมีใครเคยสังเกต เราจะเห็นว่าในโรงเรียน นอกจากการเรียนและการสอนแล้ว ยังมีหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวข้องอยู่ด้วย ซึ่งต่างก็มีความสำคัญในหน้าที่ของตอน เพื่อที่จะให้โรงเรียนสามารถที่จะดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ก็จะเป็นการดูแลของฝ่ายการเงิน ด้านกฎข้อบังคับต่างๆ ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ด้านความสะอาด ดูแลแวดล้อมในโรงเรียน ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนักการโรงเรียน และจะมีอีกฝ่ายที่หลายคนจะได้ยินบ่อยมาก นั่นก็คือ ฝ่ายสมาคมครูผู้ปกครอง

Read More
ผู้ปกครอง

ความสำคัญของฝ่ายปกครองในโรงเรียน

การที่เราจะทราบว่าฝ่ายปกครองของโรงเรียนนั้นมีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องมีฝ่ายนี้ขึ้นมาในโรงเรียนของเรา เราก็จำเป็นต้องทราบก่อนว่าฝ่ายปกครองนั้นมีหน้าที่อย่างไรบ้าง หลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าถ้าขาดฝ่ายปกครองไปแล้ว จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อโรงเรียนของเราและตัวของเราเอง หน้าที่ของฝ่ายปกครองในโรงเรียน แต่ละโรงเรียนอาจจะมีการแบ่งหนน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้วฝ่ายปกครองก็จะดูแลในเรื่องของกฎระเบียบ พัฒนาวินัย

Read More

โรงเรียนระดับมัธยมยอดนิยมของไทยมีที่ไหนบ้าง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยเองก็ต้องบอกว่ามีค่อนข้างเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเองหรือว่าโรงเรียนเอกชน ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้านของแต่ละโรงเรียน ถึงกระนั้นจุดมุ่งหมายของทุกโรงเรียนก็คือต้องการให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของแต่ละคนจะทำได้ เพราะการศึกษาถือว่าเป็นใบเบิกทางแรกในการที่จะทำให้ชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างงดงาม

Read More

หน้าที่ของผู้ปกครองที่ดีต่อลูกในวัยเรียนควรเป็นอย่างไร

มอบความรักและความห่วงใย อย่างจริงใจ เชื่อไหมว่า เด็กๆสัมผัสได้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าน้าอา ให้ความรักใคร่ห่วงใยพวกเขาแค่ไหน ลองสังเกตดูสิคะว่า ทำไมบางครั้งลูกๆหลานๆคุณจึงชอบอยู่กับปู่ย่าหรือน้าอาบางคนมากกว่า แต่จะไม่ชอบอยู่กับอีกคน เพราะเขารับรู้ได้ว่าคนไหนที่ใจดีกับเขาด้วย เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะความสัมพันธ์จากความรักนี่แหละ คือสิ่งที่จะช่วยเป็นตัวเตือนสติหรือทำให้เขาระลึกถึงคำสอนของคุณได้ เรียกง่ายๆว่า เขาจะเชื่อคุณหรือไม่ อยู่ที่ตรงนี้เลย วิธีการง่ายๆ เช่น กอดเบาๆ ให้กำลังใจบ้าง เวลาเขาทำอะไรสำเร็จ เขาทำคะแนนในการเรียนได้ดีขึ้น ก็หัดชมเขาบ้าง เพราะเด็กไม่ใช่อัจฉริยะที่จะอ่านใจผู้ใหญ่ออกไป

Read More

ปัญหาของการเรียนการสอนของไทยมีอะไรบ้าง

คำถามคลาสสิกที่สุดเรื่องหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยคือ เราจะแก้ปัญหาการศึกษาไทยได้อย่างไรดี อันที่จริงเราควรต้องยอมรับความจริงว่า ปัญหาการเรียนการสอน มันมีในทุกประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ชาติมหาอำนาจอย่างอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน ทุกชาติล้วนมีปัญหาของตนเองทั้งนั้น ดังนั้นเพื่อให้ตอบคำถามได้ตรงจุด แล้วเข้าใจความเป็นไปของปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจเป็นในอนาคต เรามาดูกันว่า อะไรคือสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ผู้ปกครองและครูอาจารย์ส่วนใหญ่ประสบกันอยู่ทุกวันนี้ แล้วลองเริ่มจากบูรณาการศึกษาใหม่ตั้งแต่ที่บ้านของเราขาดแคลนครูอาจารย์จำนวนมาก หลายคนสอนไม่ตรงตามวุฒิที่จบ

Read More

ประเภทของผู้ปกครองมีกี่แบบ อะไรบ้าง

  ในทางจิตวิทยาที่ว่าด้วยครอบครัว เด็กและเยาวชน ถือว่า ผู้ปกครอง พ่อแม่ ปู่ย่า น้าอา ที่ต้องดูแลเลี้ยงดู หรือสถาบันครอบครัว เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสูงสุด แล้วจะมีผลต่อเด็กคนนั้นไปยาวนาน ในทางจิตวิทยาพบว่า อาจส่งผลแทบทั้งชีวิตหลังจากนั้นเลยก็ว่าได้ มีงานวิจัยหลายชิ้น บ่งชี้ถึงประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอบรมลูกหลาน และในแง่ของการศึกษา ว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้ได้คุณภาพสูงสุด งานวิจัยชิ้นสำคัญจากมหาวิทยาลัย Rochester ใน New York และจากมหาวิทยาลัย Notre Dame บ่งชี้ว่า หัวใจสำคัญคือ การสร้างความสัมพันธ์ ความอบอุ่นภายในครอบครัว ด้วยการสำรวจในลักษณะนี้

Read More

ทำไมแต่ละโรงเรียนถึงมีสมาคมผู้ปกครองและครู

ทุกโรงเรียนจำเป็นต้องมีสมาคมผู้ปกครองและครู เคยสงสัยไหมครับว่า เพื่ออะไร สมมติว่า ถ้าเรามีลูกหลานแล้วส่งไปเข้าโรงเรียน แต่วันหนึ่งพบว่าเขาโดนครูเฆี่ยนตีจนบาดเจ็บเกินเหตุ หรือโดยเพื่อนกลั่นแกล้งหนัก หรือโดนกระทำอื่นๆ เราจะร้องเรียนอย่างไรดี เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแพร่หลาย ยังไม่มีการถ่ายคลิปวีดีโอแล้วเอาไปลงสื่อได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่สอดส่องสวัสดิภาพของนักเรียนและครูโดยเฉพาะ ยังเป็นการรวมกลุ่มของผู้ปกครอง เพื่อต่อรองหรือจับตาดูการทำงานของครูให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย ดังนั้นบทบาทหน้าที่ในภาพรวม ได้แก่

Read More